Belajar sejarah adalah belajar masa lampau, yang dipelajari pada masa kini untuk masa yang akan datang sehingga dengan belajar sejarah orang akan

Belajar sejarah adalah belajar masa lampau, yang dipelajari pada masa kini untuk masa yang akan datang sehingga dengan belajar sejarah orang akan


Belajar sejarah adalah belajar masa lampau, yang dipelajari pada masa kini untuk masa yang akan datang sehingga dengan belajar sejarah orang akan ... .

a. menjadi bijaksana

b. menjadi senang dan bergembira

c. menjadi jujur

d. menjadi lebih beretika

e. lebih memajukan bangsanya


Jawab: A

Ada tiga aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah.