Peristiwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang menimbulkan perubahan akibat

Peristiwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang menimbulkan perubahan akibat


Peristiwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang menimbulkan perubahan akibat .....


A. perpindahan penduduk

B. upaya manusia

C. serangan binatang buas

D. adanya bangsa asing

E. adanya perubahan akibat bencana alam


Jawab: B


Peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Apabila peristiwa yang terjadi di masa lalu namun tidak berkaitan dengan aktivitas manusia, maka tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. 


Di dalam ilmu sejarah, manusia dalam aktivitas dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama dalam sejarah. Sehingga manusia dan sejarah adalah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan.