Sebutkan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat di zaman Batu Besar!

Sebutkan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat di zaman Batu Besar!


Sebutkan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat di zaman Batu Besar - Di zaman batu besar, manusia pra-aksara telah mengenal berbagai macam aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan spiritual. Di bawah ini akan disebutkan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat di zaman Batu Besar.


Pada zaman Batu Besar dikenal kebiasaan-kebiasaan berikut.


1) Pemujaan matahari


Di Indonesia, matahari dipuja sebagai matahari, bukan sebagai dewa matahari seperti di Jepang.


2) Pemujaan dewi kesuburan


Dapat kita lihat di candi Sukuh dan candi Ceto sebagai lambang kesuburan. Di Jawa, pada umumnya Dewi Sri dipuja sebagai dewi kesuburan dan pelindung padi.


3) Adanya keyakinan alat penolak bala (tumbal)


Biasanya dengan menanam kepala kerbau di tengah bangunan atau tempat tertentu, maka akan terlindungi dan terbebas dari marabahaya.


4) Adanya upacara ruwatan


Upacara ruwatan adalah upacara untuk mengembalikan orang atau masyarakat kepada kedudukan yang suci seperti semula, misalnya, anak tunggal, anak kembar, pandawa lima, dan bersih desa.


itulah beberapa kebiasaan yang ada di tengah masyarakat di zaman Megalitikum