Sejarah ternyata penting bagi kehidupan manusia sebab

Sejarah ternyata penting bagi kehidupan manusia sebab


Sejarah ternyata penting bagi kehidupan manusia sebab ....

a. sejarah mempelajari hidup manusia
b. tanpa mempelajari sejarah manusia tidak dapat hidup secara layak
c. sejarah mengajarkan untuk hidup saling bekerja sama
d. sejarah banyak mengajarkan dalam peperangan
e. dalam mempelajari sejarah terdapat kisah para raja

Jawab: A

Sejarah penting bagi kehidupan manusia sebab sejarah mempelajari hidup manusia di masa lalu. kehidupan manusia di masa lalu dapat dipelajari melalui sejarah agar dapat dijadikan pengalaman baik untuk di masa sekarang dan masa yang akan datang.